FaceBook Instagram 萬里微信 會員登記 圖書訂購 返回上頁
 
中文書名: 回家煲靚湯
Master's Soup Collection
9789621468284
9789621468284
萬里機構.萬里書店
陳紀臨、方曉嵐
寬17.1cmx高24cm  特十六開
204
平裝
$ 98
四色
1/11/2018
中文/English
陳家廚坊
 
  

本書簡介

本書分為兩大章節:煲湯的疑惑和靚湯。煲湯的疑惑:解答56個煲湯的疑惑,讓讀者認識常用湯料、茶水料;解構煲湯的竅門;推薦家中須常備的湯料。靚湯:56個易煲靚湯、茶水,包括陳家靚湯、閨蜜靚湯(陳太的閨中好友提供)、滾湯、老火湯、燉湯、素湯和健康茶水。

  
經典香港小菜
回家煲靚湯
外婆家的潮州菜 (增強版)
迴味‧杭州菜
真味香港菜—增訂版
美食‧簡易快
最愛香港菜2
最愛香港菜
粥粉麵飯
巧手精工順德菜
回家吃飯
外婆家的潮州菜
天天吃海魚
追源尋根客家菜
在家做江浙菜